Feng Shui

Feng Shui

2021, fiberglass, 50 x 35 x 20 cm

This art object applies the ancient Chinese skills of energy flow in nature and implements them into the capitalist environment. It is specially designed to control the movement of monetary energy. The proper flow of this energy generates monetary gravity and allows existing money from the immediate environment to attract more money. In addition, this sculpture has a beneficial effect on the mind of the householders by creating a balance in their consciousness between extravagance and excessive need for savings. In order to achieve its maximum effect, this object needs to be placed at a height of about 200-220 cm, ideally on the east side of the apartment or office where it is located.

Ovaj umetnički objekat primenjuje drevne kineske veštine protoka energije u prirodi i imlementira ih u kapitalističko okruženje. Specijalno je dizajniran tako da kanališe kretanje novčane energije u svojoj okolini. Pravilni protok ove energije generiše novčanu gravitaciju i omogućava postojećem novcu iz najbližeg okruženja da intenzivnije privlači još novca. Osim toga, ova skulptura blagotvorno deluje na psihičko stanje ukućana time što u njihovoj svesti stvara balans između rasipništva i prekomerne potrebe za štednjom.  Da bi postigao svoj maksimalni učinak ovaj objekat je potrebno postaviti na visinu od oko 200-220cm, idealno na istočnoj strani stana ili kancelarije u kojoj se nalazi.